Mgr. Mária Poľašková


Vodstvo Európy

Sever Európy obmýva – SEVERNÝ ĽADOVÝ OCEÁN. Západ Európy obmýva – ATLANTICKÝ OCEÁN - 4/5 povrchu odvodňujú rieky do Atlantického oceánu a Sev. ľad. oceánu - 1/5 povodie Kaspického mora voláme  BEZODTOKOVÁ OBLASŤ.
 
Úmoria: A) BARENTSOVO MORE: r. Pečora, Severná Dvina
              B) BALTSKÉ MORE: r. Visla, Odra, Západná Dvina
              C) SEVERNÉ MORE: r. Labe, Rýn
              D) STREDOZEMNÉ MORE: r. Rhône, Pád, Ebro, Tiber
              E) ČIERNE MORE: r.Dunaj, Dneper, Don
              F) KASPICKÉ MORE: r. Volga, Ural, Emba
 
Rieky: TEMŽA, SEINA, LOIRA, GARONNE, DOURO, TAJO - sa vlievajú do Atlantického oceána
 
Najdlhšia rieka Európy je VOLGA ( Rusko), 2. najdlhšia rieka Európy DUNAJ preteká cez 10 štátov: Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Chorvátsko, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko, Ukrajina a ústi do Čierneho mora. Ležia na nej 4 hlavné mestá: Viedeň, Bratislava, Budapešť, Belehrad. Pramení v Čiernom lese v Nemecku.
 
 
JAZERÁ: - väčšina ľadovcového pôvodu LADOŽSKÉ, ONEŽSKÉ, VANNERN, VATTERN 
         ďalšie jazerá: Balaton, Neziderské, Ženevské ...