Mgr. Mária Poľašková


Európska únia

Autor projektu zjednocovania : Robert Schumann – premiér a minister zahraničia Francúzska – 1950, je považovaný za otca myšlienky Európskeho zjednocovania.  

Predchodcovia EÚ - Európske združenie uhlia a ocele, Európske hospodárske spoločenstvo (1957) - usilovali sa o zjednodušenie obchodu o spoluprácu.

Zakladateľské štáty (6) : Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko.  Neskôr sa pridali: Írsko, Spojené kráľovstvo, Dánsko, Grécko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Fínsko, Rakúsko. (15)

V roku 2004 došlo k najväčšiemu rozšíreniu o 10 krajín:  Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Malta a grécka časť Cypru . (25)

V roku 2007 prijali Bulharsko a Rumunsko. Posledné rozšírenie bolo v roku 2013 o Chorvátsko. (28)

23.júna  2016 rozhodli obyvatelia Británie v referende o vystúpení z EÚ – Brexit.  Preto sa počet členských krajín znížil na 27.

V roku 1999 bolo zavedené  Euro, ako spoločná mena – najprv používaná len v bankových medzištátnych platbách a od roku 2002 začalo euro používať 12 štátov.  SR zaviedla Euro v roku 2009.

Schengenská dohoda – medzi štátmi EÚ umožnila zrušenie hraničných kontrol. Občania EÚ môžu prekračovať vnútorné hranice bez obmedzenia. Vonkajšie hranice majú kontroly prísnejšie.

Symboly EÚ:  - Vlajka ( 12 hviezd v kruhu na modrom pozadí) - Hymna ( Óda na radosť od Bethovena)                                              Deň Európy ( 9.máj),  - Heslo ( zjednotení v rozmanitosti)                                                                                                                                                                    

Riadiace orgány EÚ: 1. Rada Európskej únie - 2. Európsky parlament -  3. Európska komisia.           Ďalšie orgány EÚ : Európska centrálna banka, Európsky súdny dvor.

 Sídlo EÚ -  BRUSEL ( nie všetky inštitúcie EÚ majú sídlo v Bruseli), ďalšie mestá EÚ : Štrasburg -parlament EÚ,  Luxemburg – Európsky súdny dvor, Frankfurt nad Mohanom – centrálna banka.