Mgr. Mária Poľašková


Írsko

Írsko  (Írska republika)

Rozloha: 70 000 km²,  počet obyvateľov: 5 mil, Hlavné mesto: Dublin (1 mil)

Poloha: Leží na ostrove Írsko. Od Veľkej Británie ho oddeľuje Írske more.

Podnebie: je v Írsku stále a teploty sú pomerne vyrovnané na celom území, lebo klíma ostrova je ovplyvňovaná teplým Golfským prúdom a prevládajúcimi juhozápadnými vetrami prichádzajúcimi od Atlantického oceána.

Na väčšine území Írska ležia lúky a vresoviská. 15 % územia pokrývajú rašeliniská a 5 % rozlohy zaberajú pôvodné listnaté lesy. V krajine prekvapivo rastú vavríny, myrty a plániky, ktoré rastú predovšetkým v Stredomorí.

  • žijú tu hlavne drobné hlodavce, vtáci a ovce. Vôbec tu nežijú hady.

Najväčšie mestá:

  • Dublin , Cork, Galway, Limerick, Waterford 

Zaujímavosti:

  • Írska hudba a tance- známy na celom svete: Lord of the dance
  • Deň svätého Patrika - Deň 17. marec (Saint Patrick's Day) je štátnym sviatkom, ktorý oslavujú Íri na celom svete.
  • Guiness - je obchodná značka tmavého piva s výraznou sladkastou chuťou.
  • V minulosti bolo Írsko súčasťou Británie
  • V 19.st. vysťahovalectvo aj do USA
  • V 1922 – osamostatnenie a vyhlásenie Írskej republiky
  • Po vstupe do EÚ nastal hospodársky rozvoj
  • Obyvatelia sú potomci Keltov

Hospodárstvo:

ťažba – málo, rašelina, zemný plyn

priemysel – potravinársky, výroba alkoholu a piva, textilný, elektrotechnický, výroba počítačov