Mgr. Mária Poľašková


Povrch Európy

 Najnižší svetadiel - dosahuje najnižšiu priemernú nadmorskú výšku 320 m n. m.
 Povrch Európy bol formovaný ľadovcom  pevninským a horským Alpy, Karpaty, Pyreneje ) - ako pozostatok ľadovcovej činnosti sa zachovali jazerá v severnej časti Európy, alebo ostré štíty.
 Vznik pohorí sprevádza sopečná činnosť a zemetrasenia - Sopečne aktívne oblasti : - ISLAND - sopky - Hekla, Katla, Laky, Askja a oblasť STREDOZEMNÉHO MORA (Taliansko- Etna, Stromboli, Vulcano, Vezuv), Grécko - Thira. 
 POHORIA : Alpy ( najvyššie pohorie) - Mont Blanc 4807 m n.m., Karpaty ( začínajú na našom území ) - Gerlachovský štít 2655 m n.m. Pyreneje - Pico de Aneto 3404 m n.m. Apeniny , Škandinávske vrchy, Dináre, Balkán (Stará planina), Pindos, Centrálny masív (Francúzske stredohorie), Česká vysočina, Ural.
 NÍŽINY : - zaberajú 60% povrchu Európy Východoeuópska nížina - najrozsiahlejšia Kaspická nížina - preliačina -28m, Severonemecká nížina, Francúzska nížina, Pádska nížina, Veľká Dunajská kotlina, Veľkopoľská nížina, Čiernomorská nížina, Baltská nížina, Andalúzska nížina, Valašská - Rumunská nížina, Hornotrácka nížina.
Fjordy - sú úzke, dlhé, kľukaté zálivy vytvorené ľadovcom. Nórsko- celé pobrežie.
Jazerné pahorkatiny: Fínska jazerná pahorkatina, Mazúrska jazerná pahorkatina v Poľsku.