Mgr. Mária Poľašková


Spojené kráľovstvo

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Rozloha : 244 000 km², počet obyvateľov: 65 mil, Hl. mesto: Londýn (12 mil)

Poloha: rozprestiera sa na ostrove Veľká Británia a viacerých ostrovoch a súostroviach v okolitých moriach (Hebridy, Orkneje, Shetlandy, Man, Scily...) + severná časť ostrova Írsko

- od európskej pevniny ju oddeľuje Lamanšský prieliv (Eurotunel)

- poloha je výhodná, oddávna mohli rozvíjať námornú dopravu, obchod; Veľká Británia sa stala najväčšou koloniálnou mocnosťou (najvýznamnejšie kolónie – India, Kanada, Egypt, Austrália...)

- Veľkú Britániu tvoria 4 historické územia: Anglicko

                                                                 Wales

                                                                 Škótsko

                                                                 Severné Írsko

- Severné Írsko patrí Británii od r.1922 – v tejto časti sú dodnes nepokoje, najmä v hlavnom meste  Belfast; ich príčinou sú najmä národnostné a náboženské rozpory (Íri sú katolíci, anglické obyvateľstvo protestanti); Íri bojujú za zjednotenie celého Írska

Povrch: Juh a juhovýchod – nížiny a pahorkatiny,                Sever a západ – vysočiny – nižšie pohoria,                najhornatejšie je Škótsko -                Ben Nevis je najvyšší vrch Škótska a zároveň aj Spojeného kráľovstva (1343 m)

Podnebie: mierne oceánske s dostatkom zrážok; časté hmly, veľká oblačnosť, veterno. Veľký vplyv má Golfský prúd.

Vodstvo: najdlhšia je Temža (tečie cez Londýn)

- rieky sú kratšie, ale vodnaté, pospájané prieplavmi – dôležité vodné cesty

- v ústiach riek vznikli prístavy

- veľa jazier a močiarov ; najznámejšie je jazero Loch Ness (domov údajnej legendárnej lochnesskej príšery)

Rastlinstvo: - lesov je málo – 12%; veľký podiel lúk a pasienkov – 48%

- pôdy na pestovanie plodín nie sú veľmi úrodné

- pestujú sa: pšenica, jačmeň, zemiaky, cukrová repa, krmoviny

- prevláda živočíšna výroba: hovädzí dobytok, ovce (vynikajú v produkcii ovčej vlny), ošípané, hydina, rybolov, kone (tradíciu majú konské dostihy)

- dôležitá je výroba mlieka, mliečnych výrobkov, mäsa

Obyvateľstvo: 65 mil.;   veľa prisťahovalcov

- najrozšírenejšia je anglikánska cirkev, ktorú založil panovník Henrich VIII. Ako prejav vzdoru voči pápežovi; protestanti, katolíci.

Hospodárstvo: po Nemecku a Francúzsku tretí najvyspelejší európsky štát

- v minulosti „kolíska“ priemyselnej revolúcie

- v hospodárstve prevláda priemysel.

- nerastné suroviny: v minulosti hlavne čierne uhlie a železná ruda                                      v súčasnosti je najvýznamnejšia ťažba ropy a zemného plynu v Severnom mori                                   

 

- priemyselné odvetvia: strojársky – autá Jaguar, Rolls Royce

                                                                 nákladné autá a ťahače kamiónov Man

                                                                 lode, lietadlá

                                            elektronika a elektrotechnika

                                            chemický – britsko-holandský podnik SHELL

                                            hutnícky

                                            textilný – má dlhú tradíciu, ale dnes konkurencia z Ázie

 

Najvýznamnejšie strediská:

 

Londýn – dôležitý prístav, sídlo vlády, parlamentu aj kráľovskej rodiny

                  veža so známym zvonom Big Ben

                  most Tower Bridge

                  Buckinghamský palác

                  poschodové autobusy, červené telefónne búdky

                  vyhliadkové koleso Londýnske oko

                  voskové múzeum Madame Tussaud

                  neďaleko – hvezdáreň v Greenwichi – prechádza cezeň nultý poludník

Birmingham, Manchester, Leeds, Liverpool (odtiaľ pochádzajú Beatles),

Oxford, Cambridge – známe univerzitné mestá

Glasgow a Edinburgh v Škótsku.

- s väčšinou bývalých kolónií má Británia dobré vzťahy, v súčasnosti patria do tzv. Britského spoločenstva národov (hlavou štátu v nich je britský panovník)

- konštitučná monarchia – kráľovná Alžbeta II.

- Stonehenge – kamenné stavby

- tradíciu má pitie čaju

- športy: futbal, kriket, rugby

- jazdí sa vľavo

- špecifický humor

- mena: britská libra

- letná olympiáda Londýn 2012