Mgr. Mária Poľašková


Švédsko

Poloha: vo východnej časti Škandinávskeho polostrova pri pobreží Baltského mora

(prímorský štát, Botnický záliv); patria mu ostrovy ÖlandGotland

Rozloha: 450 000 km2 (5.miesto v Európe)

Počet obyvateľov : 9 mil. – Švédi patria ku Germánom

 

Povrch: západná časť je hornatá (Škandinávske vrchy), smerom na východ a juhovýchod sa povrch znižuje, juhovýchod je nížinatý

 

Podnebie: má znaky skôr vnútrozemského podnebia, hoci leží v prechodnej oblasti mierneho pásma s veľkým vplyvom oceána – je to preto, lebo Škandinávske vrchy zabraňujú vplyvu Atlantického oceána; vo Švédsku menej prší ako napríklad v Nórsku – sú tu záveterné strany pohorí

- vplyv oceána sa prejavuje iba v južnej časti Švédska, kde západné pobrežie v zime nezamŕza

 

Vodstvo: rieky sú jedným z prírodných bohatstiev  a ich energia sa využíva na výrobu elektrickej energie;  na juhu veľké jazerá napr. Vänern, Vättern

 

Rastlinstvo a využitie pôdy: veľký podiel lesov – 69% - ťaží sa v nich drevo; ornej pôdy je menej, napriek tomu poľnohospodárstvo dosahuje dobrú úroveň a štát stačí kryť domácu spotrebu;

rastlinná výroba sa rozvíja hlavne na juhovýchode – krmoviny; obilniny – ovos, raž; zemiaky; cukrová repa

živočíšna výroba – chov hovädzieho dobytka, na severe soby, kožušinová zver, významný je rybolov

 

Hospodárstvo: hospodársky vyspelý štát s vysokou životnou úrovňou obyvateľstva

- nerastné suroviny: železná ruda (najkvalitnejšia na svete), farebné kovy – olovo, zinok

- priemysel: hutníckykvalitná oceľ

                      strojárskyautá Volvo, Saab, Scania; lode, lietadlá, lesnícke náradie, ložiská...

                      spotrebná elektronikaELEKTROLUX – chladničky, práčky, vysávače...

                                                                   telekomunikačné prístroje – ERICSSON

                      drevospracujúci – celulóza, papier, nábytokIKEA

                      chemický

                      potravinársky

- najvýznamnejšia priemyselná oblasť  - južné Švédsko

- strediská: Štokholm (Benátky severu)

                     Göteborg

                     Malmö

- Švédsko je konštitučná monarchia – kráľ Carl XVI. Gustav

- mena: švédska koruna

- ABBA – hudobná skupina 70-ych rokov

- Greta Garbo – herečka

- Astrid Lindgren – spisovateľka (Pipi Dlhá pančucha)

- Alfred Nobel – chemik, inžinier; patril k najvýznamnejším vynálezcom 19.st., zakladateľ Nobelovej ceny

- švédske národné hokejové mužstvo patrí medzi najúspešnejšie národným športom je aj lyžovanie