Mgr. Mária Poľašková


Portugalsko

 

Poloha: rozprestiera sa v západnej časti Pyrenejského polostrova na pobreží Atlantického oceána;

patria mu súostrovia MadeiraAzory

Rozloha: 92 389 km2            Počet obyvateľov: 10,6 mil. – patria k Románom

Povrch: západná a južná časť je pokrytá nížinami so skalnatým pobrežím; sever a východ tvoria hlavne pahorkatiny a horské pásma ; najvyšší horský vrchol Estrela  leží v pohorí Serra da Estrela a je 1 993 m vysoký

Podnebie: je stredomorské, ovplyvnené blízkym oceánom; veľa zrážok býva po celý rok najmä na severe, kým na juhu prší len zriedka; vo vnútrozemí, hlavne v pohoriach  sú väčšie  teplotné rozdiely

Vodstvo:  zo Španielska sem pritekajú rieky Duero, Tajo a hraničná rieka Minho, ktoré sa vlievajú do Atlantického oceánu;  Guadiana ústi do Cádizského zálivu; rieky sa využívajú na výrobu elektrickej energie

Rastlinstvo a využitie pôdy: lesy  38% , lúky a pasienky  27% , orná pôda  13%

pestuje sa: južné ovocie – citrusy, mandle, figy, datle

                    olivy, vinič

                    korkový dub – Portugalsko má svetové prvenstvo v produkcii korku a jeho vývoze

chov: ovce, kozy, hovädzí dobytok; dôležitý je rybolov a spracovanie rýb (sardinky, tresky, tuniaky...)

Hospodárstvo:

nerastné suroviny: najmä farebné kovy

priemysel: hlavne odvetvia spotrebného priemyslu – textilný, obuvnícky, potravinársky – konzervovanie rýb,  výroba portského vína, hutnícky, strojársky a chemický – spracúvajú dovážané suroviny 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

hlavné strediská:   Lisabon – hlavné mesto , dôležitý prístav

                                 Porto – prístavné mesto

- Portugalci sa v minulosti významne podieľali na objavovaní sveta – prvý krát oboplávali Afriku a prispeli k uskutočneniu prvej cesty okolo sveta ;

Vasco da Gamma – moreplavec, objaviteľ cesty do Indie okolo Afriky; Fernando Magalhães – oboplával Zem a dokázal, že Zem je guľatá

 

- najzápadnejší cíp európskeho svetadiela (obrovská skala s majákom)  - mys Cabo da Roca – sa nachádza v Portugalsku

 

- obľúbený šport – futbal (hráči sa niekedy označujú za „európskych Brazílčanov“)- napr. Cristiano Ronaldo, Pepe, Deco, Luís Figo...

 

- krajina je známa nespočetne veľa spôsobmi prípravy tresky

 

- v Portugalsku rastú korkové duby vo veľkom počte; kôra z nich sa začína zberať až po 25 rokoch, zrelá je len každý deviaty rok; dožíva sa asi 150 – 200 rokov; platí taký zákon, že za každý zoťatý korkový dub sa musí zasadiť aspoň jeden nový strom (využíva sa na výrobu zátok do fliaš, na dekoratívne účely, napr. podnosy pod taniere; má tepelnoizolačné vlastnosti, preto sa používa na podlahy

 

- nachádza sa tu známe katolícke  pútnické mesto Fátima, ktoré priťahuje veriacich z celého sveta

 

- členská krajina EÚ; mena je euro (predtým escudo)