Mgr. Mária Poľašková


Dánsko

Hlavné mesto : Kodaň

Rozloha: 43 000 km, Počet obyv.: 5,4 mil

Krajina Hansa Christiana Andersena, lega, Hamleta

Mena :    dánska koruna

Jazyk :   dánsky

Zriadenie: kráľovstvo (Margaréta II), člen EÚ

                                                            

Poloha : prímorský štát / Severné a Baltské more /, prielivy Skagerrak a Kattegat.

  nachádzajúci sa na Jutskom polostrov a okolitých ostroch / napr. Sjaelland, Fynn, Lolland, Bornholm a ďalších 474 ostrovov, patrí mu Grónsko a Faerské ostrovy/             

Povrch : prevažne rovinatý, orná pôda, lúky, pasienky, 55% orná pôda – najviac v Európe.

Podnebie: mierne podnebie ovplyvnené prímorskou polohou – mierne letá, teplejšie zimy,

     počas celého roku a veľa veterných dní

Poľnohospodárstvo :vyspelá  živočíšna výroba / dobytok, ošípané, hydina, ovce /, rybolov 

Priemysel : potravinársky - syry, maslo, mlieko, mäso, slanina...

                   strojársky - poľnohosp. stroje, lode, elektrotechnika 

                   chemický - spracovanie ropy, umelé hnojivá

                   veľké ložiská zemného plynu, veterné elektrárne

Doprava: veľký význam pre polohu Dánska ma vodná doprava, zaujímavosťou je 16km dlhý    

                most spájajúci Kodaň /Dánsko/ s Malmom /Švédsko/ cez úžinu Oresund.

Zaujímavosti : zábavný park Tivoli, Legoland

                        Socha Malej morskej víly, trajekty

Mestá: Alborg, Árhus, Odense