Mgr. Mária Poľašková


Benelux

Štáty BENELUXU   - hospodárska únia 3 štátov:

 1. BELGICKO:  kráľovstvo - Hlavné mesto: Brusel - hlavné sídlo EÚ, NATO                   Rozloha: 30,5 tis. km², počet obyvateľov: 10,4 mil. Rozvinutý priemysel ( hutnícky, strojársky, elektrotechnický..) - známe je brúsenie diamantov -  Antverpy (najvýznamnejší prístav v ústí rieky Šelda do Severného mora),  - Výroba čokolády, pestovanie kvetov, výroba čipiek - úradný jazyk – Francúzština                               Žijú tu 2 národy - Flámi a Valóni - Flámsko je bohatšie, leží severnejšie (jazyk flámsky). Najznámejšie mestá: Brusel, Antverpy, Bruggy, Gent.  Valónsko leží južnejšie (jazyk francúzsky), ťažobný priemysel. Najznámejšie mesto: Liége. Na východe je pohorie  Ardény, rieky: Maas, Šelda. Zaujímavosti: Waterloo – miesto definitívnej porážky Napoleona, Atómium (model železa – symbol Bruselu).

 

2. Holandsko:  kráľovstvo -Hlavné mesto: - Amsterdam, Rozloha: 41,5 tis. km², počet obyvateľov: 17 mil. Vysoká hustota zaľudnenia - produkcia a pestovanie kvetov - tulipány - veterné mlyny - zisk elektr. energie – Krajina bojujúca s morom. Získava pozemky z mora - Poldre - vysušené časti mora , po prehradení pobrežia Severného mora.  Ťažba zemného plynu - Severné more - rozvinutý elektrotechnický priemysel  (Philips) - sieť cyklociest. Chov hovädzieho dobytka – výroba syrov- gouda, edam.  Najväčší prístav Európy - Rotterdam. Mestá: Eidhoven, Maastricht, Haag. Zaujímavosti: značka Shell, cyklistika, čokoláda, ústie rieky Rýn, maliari.

 

3. Luxembursko:  veľkovojvodstvo -Hlavné mesto: - Luxemburg, rozloha: 2,5 tis. km², počet obyvateľov: 500 tis. Vyniká hutníctvom železa - finančná veľmoc Európy - bankovníctvo, poisťovníctvo - pestovanie viniča - úradný jazyk - luxemburčina, používajú aj francúzštinu a nemčina. Zaujímavosť: leží na 50 rovnobežke.