Mgr. Mária Poľašková


Island

Hlavné mesto : Reykjavík

   Rozloha: 103 000 km, Počet obyvateľov: 300 tisíc

Krajina:  sopiek, horúcich prameňov, gejzírov

Mena :   islandská koruna

Jazyk :   islandský

Zriadenie: Republika

                 (najstarší parlament na svete)

Nie je členom EÚ.     

                                           

Poloha : ostrovný štát v severnej časti  Atlantického oceánu – pod severnou polárnou kružnicou           

Povrch : tundry, ľadovce, trávnaté porasty, najväčší pevninský ľadovec v Európe Vatnajokull. Sopky: Katla, Hekla, Laky, Askija

             Island je ostrovom sopiek a gejzírov

Podnebie: vlhké ovplyvnené Severoatlantickým prúdom.

Doprava: námorná a letecká doprava, železnice tu nie sú, cesty len v okolí väčších miest

Zaujímavosti : chov oviec a dobytka, rybolov a spracovanie rýb

                     Stále aktívna najznámejšia sopka  Hekla  + množstvo ďalších,

          geotermálna energia z teplých prameňov - vykurovanie domov, skleníkov, majú 170 termálnych kúpalísk. Žijú tu malé poníky.