Mgr. Mária Poľašková


Česko

Česká  republika

Vnútrozemský štát strednej Európy. Nám najbližšia krajina v Európe: spoločnou históriou, jazykom. Česko  rozdeľujeme na 3 historické časti 1. Morava 2. Čechy 3. Sliezsko.

 Rozloha: 79 000 km² , počet obyvateľov: 10,5 mil , Hlavné mesto : PRAHA - (1,3 mil ob.)                                                     hraničí :  Poľsko,  Slovensko,  Nemecko, Rakúsko.

Povrch: tvoria ho prevažne vysočiny a pohoria - najväčšiu časť zaberá Českomoravská vysočina ( v centre krajiny) - väčšina pohorí tvorí hranice republiky a zvažujú sa smerom do vnútrozemia . Šumava,  Český les,  Krušné hory,  Krkonoše,  Biele Karpaty - najvyšší vrch - SNĚŽKA (1602 m n.m.), Hrubý a Nízky Jeseník,  Moravskosliezské  Beskydy

Nížiny: najväčšia je Polabská nížina a Česká tabuľa. Úvaly: Hornomoravský, Dolnomoravský, Dyjsko – Svratecký.

Vodstvo:  Rieky:  Labe - najväčšia rieka, Vltava - najväčší prítok , Morava,  Odra, Berounka,  Ohře, Sázava,  Jihlava.                                                                                                                                                                                                                     Česko má bohaté zásoby podzemnej vody . Kúpele - Karlove Vary, Luhačovice, Mariánske lázně, Františkove lázně.

Hospodárstvo: - poľnohospodárstvo: - pestuje sa: pšenica, kukurica, jačmeň, cukrová repa, slnečnica, zemiaky, raž, ľan - chov: hovädzí dobytok, ošípané, hydina - les: umelo vysadené borovice a smreky. ťažba nerastných surovín: nedostatočné zásoby – ropy  a zemného plynu – dovoz.                                                                                                                                                             - významné zásoby : čierne a hnedé uhlie, urán, kaolín                                                                                                                - priemysel: - strojársky - Praha, Plzeň, Brno ( výroba automobilov Škoda, traktorov Zetor, Tatra)  potravinársky -pivovarníctvo, cukrovinky                                                                                                                                                                                    - tradičný priemysel na ústupe - výroba porcelánu - z kaolínu, textilný, sklársky, bižutéria                                                                    - najväčšie letisko - Praha – Ruzyne: letisko Václava Havla. Jadrové elektrárne: Temelín a Dukovany.

Najväčšie mestá: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, České Budějovice, Liberec, Hradec Králové, Pardubice.

- Cestovný ruch:  Česko má množstvo historických pamiatok, stredoveké jadrá miest, kúpele, zámky – Karlštejn, Hluboká..., hrady, Moravský kras – priepasť Macocha, Český raj, Krkonoše, Šumava - mestá v UNESCO: Český Krumlov, Litomysl, Telč, Kutná Hora.

Národné parky: Krkonoše, Šumava, České Švajčiarsko, Podije.