Mgr. Mária Poľašková


Nemecko

Hospodársky najsilnejší štát Európy. Po 2. Sv. vojne bolo rozdelené na dva štáty (NSR a NDR) V roku 1990 sa opäť spojili.  Hlavné mesto: Berlín (3,5 mil), 

 Rozloha: 360 000 km², počet obyvateľov: 83 mil

 Poloha:  stredná Európa, prímorský štát - Severné a Baltské more.                              Susedné štáty (9): Dánsko, Poľsko, Česko, Rakúsko , Švajčiarsko, Francúzsko, Luxembursko, Belgicko, Holandsko.

Povrch:  rozmanitý – Severonemecká nížina,  Stredonemecká vrchovina, Alpy  pohoria: Krušné hory, Bavorské Alpy, Schwarzwald, Švábska Jura, Bavorský Les, Durínsky les, Franská jura ...

 Vodstvo: Dunaj, Rýn, Labe,  Bodamské jazero, prieplav: Rýn-Mohan-Dunaj

 Hospodárstvo: a) poľnohospodárstvo: zemiaky, chmeľ, cukor, pšenica,                              b) Priemysel : patrí k hosp. najvyspelejším štátom - postavil sa na nohy po 2 sv. vojnách - rozvinuté takmer všetky odvetvia - svetový význam: Automobilový priem., elektrotechnika, Spotrebná elektronika, optické prístroje, chemický p., výroba porcelánu a cukru, pivovarníctvo . 

 hlavnou priem. oblasťou je konurbácia PORÚRIE a DOLNÉ PORÝNIE - množstvo nerastných surovín - prvá priemyselná oblasť sveta - uhlie, draselné soli.                                 c) doprava: vyniká kvalitou - kvalitná diaľničná sieť, najdlhšia v Európe - železničná : kvalitná, rýchlovlaky ICE - letecká : najväčšie letisko – Frankfurt nad Mohanom, riečna: hlavne po Rýne- prístav Duisburg - najväčší vnútrozemský prístav. Ďalšie prístavy: Brémy, Hamburg- Severné more, Rostock, Kiel – Baltské more.

Obyvateľstvo - národnostne jednotné – Germáni – Nemci – prevládajú.  Jazyk – nemčina. Výrazne zastúpené sú menšiny (Turci) . Veľa migrantov – moslimov.

 MESTÁ - majú európsky význam - bohatá história, existovali už v stredoveku - hist. centrá zapísané v UNESCO ( katedrála v Kolíne nad Rýnom, Aachene, zámok Wartburg, komplex baní a hutníckeho kombinátu. Nemecko je rozdelené na 16 spolkových krajín. Napríklad: Bavorsko, Hesensko, Durínsko, Sasko, Sársko, Severné Porýnie - Westfálsko, ...

 Berlín - hl. mesto -  bol rozdelený na 2 časti (Berlínsky múr),   Mníchov -  bohatá história, vplyv katolíckej cirkvi - výroba áut, festival piva,  Hamburg - prístav a hospodárske centrum,  Konurbácia -  zoskupenie miest, blízko seba + menšie sídla – Dusseldorf -  Dortmund -  Essen - Duisburg - ďalšie mestá : Frankfurt, Kolín, Stuttgard, Hanover, Norinberg, Drážďany, Jena, Bonn.