Mgr. Mária Poľašková


Obyvateľstvo a sídla Európy

Európa má 738 mil obyvateľov (údaj z roku 2015). Priemerná hustota zaľudnenia je 74 ob/km.

 V súčasnosti obyvateľstvo STÁRNE - predlžuje sa dĺžka života - klesá pôrodnosť - zlepšuje sa lekárska starostlivosť a životný štýl - viaceré štáty majú ÚBYTOK obyvateľstva ( viac zomrie ako sa narodí) - od 20. st. = značné prisťahovalectvo HUSTOTA ZAĽUDNENIA = nerovnomerná - Európa patrí k pomerne husto obývaným svetadielom

 Najhustejšie zaľudnenie je  pozdĺž  50 rovnobežky   v oblasti s úrodnou pôdou, okolo riek - blízko Stredozemného mora .  Riedko zaľudnené sú pohoria a severná Európa.

Najhustejšie zaľudnenými štátmi sú miništáty: Monako, Vatikán, Malta, San Marino. Zo štátov s väčšou rozlohou je najhustejšie zaľudnené: HOLANDSKO 404ob/km, (Slovensko má 111ob/km)   Najnižšiu hustotu zaľudnenia majú: Island 3-ob/km, Rusko 8-ob/km, Nórsko, Fínsko, Švédsko.                                                                              

 V Európe prevláda MESTSKÉ obyvateľstvo.

 RASOVÁ ŠTRUKTÚRA - prevláda europoidná, čiže biela rasa. V Európe žije približne 80 národov. JAZYKOVÁ ŠTRUKTÚRA -na základe spoločných znakov sa vytvárajú JAZYKOVÉ alebo NÁRODNOSTNÉ SKUPINY - na území Európy sú 3 veľké :

 1. SLOVANSKÁ - Slováci, Rusi, Ukrajinci, Česi, Poliaci, Bielorusi, Bulhari, Chorváti, Srbi, Slovinci ... 

 2. GERMÁNSKA - Nemci , Angličania, Holanďania, Švédi, Rakúšania, Dáni ...                                                

 3. ROMÁNSKA - Francúzi, Taliani, Španieli, Rumuni, Portugalci...                                                                     

 4. UGROFÍNSKA - Fíni, Maďari, Estónci. , 5. Pobaltská- Litovci a Lotyši, 6. Samostatné- Gréci, Albánci

NÁBOŽENSKÁ ŠTRUKTÚRA:  1. KRESŤANSTVO - Katolícke : prevláda v J a v časti Z a Stred. Európy - Protestantské : S, časť Z a stred. Európy - Pravoslávne : V a JV časť Európy                                                   2. ISLAM - v JV časti Európy (Albánsko, Bosna a Hercegovina, prisťahovalci...)

SÍDLA - bohatá história miest - typické sú HISTORICKÉ CENTRÁ MIEST ( hrady, zámky, kostoly, ...) - dnešné mestá - moderné budovy - nové štvrte = city - satelitné štvrte = okraje miest - štvrte Chudoby - kriminalita, prisťahovalectvo.

 Najväčšie európske mestá = MOSKVA, PARÍŽ, LONDÝN, Madrid, Sankt Peterburg, Miláno, Berlín, Atény, Neapol, Barcelona, Rím, Kyjev, Viedeň, Budapešť ... V Európe je 50 miest s počtom obyvateľov vyšším ako 1 milión.

Najľudnatejšie štáty: Rusko - 105 mil obyv., Nemecko - 80 mil, Británia - 65 mil, Francúzsko - 64 mil, Taliansko - 60 mil, Španielsko - 46 mil, Ukrajina - 44 mil, Poľsko - 38 mil, Rumunsko - 19 mil, Holandsko - 17 mil.