Mgr. Mária Poľašková


Geografia 6. ročník

Žiaci 6. ročníka sa učia podľa nového inovovaného ŠkVP. Ale učebnice neboli vypracované. Na svojom webe budem mojim žiakom pripravovať preberané učivo formou učebného textu. Dúfam, že to spolu zvládneme. Kliknite na učebný text.