Mgr. Mária Poľašková


Osídlenie Zeme

Prvé civilizácie = na styku 3 svetadielov - Afriky, Európy a Ázie = Označovaný ako STARÝ SVET
- obživa a voda - základná potreba ľudstva
- postupný rozvoj poľnohospodárstva, výroby a obchodu
POČET OBYVATEĽOV ZEME - spočiatku veľmi nízky, pomalý rast
- v súčasnosti je cca 7 mld. obyvateľov
- počet obyvateľov rýchlo rastie
HUSTOTA ZAĽUDNENIA - vyjadruje ako husto je obývané dané územie
- vypočíta sa ako : Počet obyv. / rozloha územia
( najčastejšie km²)
- hustota zaľudnenia Zeme je nerovnomerná
Husto osídlené oblasti : s príjemným podnebím, oblasti riek, oblasť nížin, morské pobrežia....
Riedko osídlené oblasti : chladné, suché, nebezpečné, vysoké pohoria
Najhustejšie osídlenie má ÁZIA - žije tam cca 4 mld. obyvateľov

Prvé civilizácie = na styku 3 svetadielov - Afriky, Európy a Ázie = Označovaný ako STARÝ SVET

- obživa a voda - základná potreba ľudstva

- postupný rozvoj poľnohospodárstva, výroby a obchodu

POČET OBYVATEĽOV ZEME - spočiatku veľmi nízky, pomalý rast 

- v súčasnosti je cca 7 mld. obyvateľov

- počet obyvateľov rýchlo rastie

HUSTOTA ZAĽUDNENIA - vyjadruje ako husto je obývané dané územie

- vypočíta sa ako : Počet obyv. / rozloha územia

( najčastejšie km²)

- hustota zaľudnenia Zeme je nerovnomerná

Husto osídlené oblasti : s príjemným podnebím, oblasti riek, oblasť nížin, morské pobrežia....

Riedko osídlené oblasti : chladné, suché, nebezpečné, vysoké pohoria

Najhustejšie osídlenie má ÁZIA - žije tam cca 4 mld. obyvateľov.

Najľudnatejšie štáty : ČÍNA (1,7 mld)

INDIA (1,3 mld)

Európa - rast počtu obyvateľov sa spomalil

- neobývaná je ANTARKTÍDA

Obyvateľstvo žije v dvoch typoch osídlenia - MESTSKÉ

- VIDIECKE

Najväčšie mestá: TOKIO, MEXICO CITY, NEW YORK, SHANGAI, SAO PAOLO...

URBANIZÁCIA - vyjadruje zastavanosť daného územia, mestské osídlenie..