Mgr. Mária Poľašková


Ázia

Tu nájdu žiaci učebné texty o Ázii. Tieto texty budú tiež slúžiť ako poznámky k témam. Text látky si môžete upraviť - zjednodušiť a prepísať do pracovných zošitov. Prajem príjemné učenie a získavanie nových, zaujímavých vedomosti o tomto svetadiely. Nezabudnite vždy používať atlas.