Mgr. Mária Poľašková


Povrch Ázie

Ázia je druhým najvyšším svetadielom podľa priemernej nadmorskej výšky po Antarktíde. Priemerná nadmorská výška je 960 metrov. V Ázii je najvyšší bod Zeme: Mount Everest 8848m (Himaláje) a aj najnižší bod Zeme hladina Mŕtveho mora - 406 metrov.
Najdôležitejšie pohoria: Himaláje, Karakorám, Pamír, Ťanšan, Kunlun, Hindukúš, Kaukaz, Altaj, Verchojanský chrbát, Stredokamčatský chrbát.
Nížiny: Západosibírska, Indogangská, Veľká čínska, Severosibírska, Mezopotámska.
Púšte: Gobi, Taklamakan, Karakum Kyzylkum, Nafúd, Rub al-Chálí.
Plošiny: Tibetská, Dekanská, Stredosibírska, Kazašská.
Formovanie povrchu ešte nie je dokončené. Pre túto oblasť je charakteristická sopečná činnosť a časté zemetrasenia. Oblasť je súčasťou Ohňového kruhu.