Mgr. Mária Poľašková


Južná Ázia

Poloha: - najmä Polostrov Predná India a ostrov Cejlón

Štáty: India, Pakistan, Bangladéš, Nepál, Bhután, Afganistan, Srí Lanka, Maldivy

Prírodné pomery:

- Predná India : vypĺňa ju Dekanská plošina, Východný a Západný Ghát

Obmýva : Arabské more, Bengálsky záliv

Na severe : Indogangská nížina = Indus , Ganga = ústia do Bengal.zálivu + Brahmaputra = veľká delta

- severnú hranicu tvoria Himaláje (Mount Everest 8848 m n.m.)

- Na západ od Himálají sa tiahne Karakoram , Hindukúš

- Podnebie: vplyv monzúnov (časté povodne),vo vysokých pohoriach = chladné

- Rastlinstvo a živočíšstvo: rôznorodé, púšte ( Thárska ) ľadovce, pustatiny, tropické dažďové

lesy, Slon indický, nosorožce, tigre, leopard snežný....

Obyvateľstvo:

- Oblasť nížin = pred 4000 r. vyspelé civilizácie

- Osobitá kultúra, súčasťou aj viaceré náboženstvá : BUDHIZMUS, HINDUIZMUS, ISLAM

- V 19. Stor. = Britská nadvláda (dodnes používajú angličtinu)

- India = druhý najľudnatejší štát = cca 1,3 mld

- Bangladéš = najväčšia hustota zaľudnenia

- Najväčšie mestá = Bombaj, Dillí, Kalkata, Karáči, Dháka

- Mestá preplnené, zlá vybavenosť

- Problémy obyv. : - spoločenské triedy – Kasty

- Náboženské predsudky

- Rozdiely medzi chudobnými a bohatými (Pakistan, Bangladéš, India)

- Zemetrasenia, záplavy, prírodné katastrofy, vojny ( Afganistan, Srí Lanka, Pakistan, India) ,

Pakistan a India = vlastnia jadrové zbrane

Hospodárstvo:

- Krajiny patria k chudobným krajinám ( veľký počet obyv.)

- Najlepšie postavenie má India – prudký rozvoj

- Nerastné suroviny = uhlie, žel.ruda, urán , bauxit, meď, drahokamy (Srí Lanka)

Priemysel = hutnícky, strojársky ( autá), elektrotechnický

- Dôležitý je výskum – výskum vesmíru, kozmické sondy

- Postupne rozvoj moderného priemyslu , rakety( Pakistan)

Poľnohospodárstvo: zamerané na plantážnictvo (čaj, tabak, bavlna, korenie, ryža)

Cestovný ruch: množstvo prírodných a kultúrnych pamiatok

- Tádž Mahál, Varanasi (Benáres), NP Sagarmathá