Mgr. Mária Poľašková


Geografia 8. ročník

V tejto časti nájdu žiaci 8. ročníka postupne všetky témy učiva o Európe. Pretože nám zatiaľ chýba nová učebnica geografie. Postupne tu bude pribúdať učivo o jednotlivých štátoch. Dúfam, že vám spracované témy pomôžu v domácej príprave a takto to spoločne zvládneme. Pri príprava nezabudnite používať atlas!