Mgr. Mária Poľašková


Maďarsko

Napísať poznámky podľa učebného textu.

Pozrite si obrázky za textom.