Mgr. Mária Poľašková


Vodstvo Ázie

Územie Ázie patrí k úmoriam všetkých oceánov. To znamená, že rieky Ázie sa vlievajú do Severného ľadového, Tichého, Indického aj Atlantického oceána. Niektoré rieky strednej Ázie patria do bezodtokovej oblasti. To znamená, že sa vlievajú do jazier, alebo miznú v pieskoch púští.
1. Veľtoky, ktoré sa vlievajú do Severného ľadového oceána: Ob s prítokom Irtyš, Jenisej s prítokom Angara, Lena, Jana, Indigirka.
2. Veľtoky, ktoré sa vlievalú do Tichého oceána: Amur, Huang- he (Žltá rieka), Chang-jang (Modrá alebo Dlhá rieka), Xi-tiang (Perlová rieka), Mekong.
3. Veľtoky, ktoré sa vlievajú do Indického oceána: Ganga, Brahmaputra (najväčšia delta sveta), Indus, Eufrat a Tigris.
4. Bezodtoková oblasť: Emba (do Kaspického mora), Syrdarja a Amudarja (do Aralského jazera).
Najväčšie jazerá: Kaspické more (najväčšie jazero sveta), Bajkalské (najhlbšie na svete 1637m), Aralské (vysychajúce), Balchašské, Tonlesap (Zadná India).