Mgr. Mária Poľašková


Slovensko

- leží v strednej Európe. Vnútrozemský štát.   Vzniklo rozdelením Československa: 1.januára 1993. Od roku 2004 je súčasťou EÚ.

Rozloha: 50 tis. km², počet obyvateľov: 5,4 mil, hlavné mesto: Bratislava (500 tis. ob)

  Hranice: S - Poľsko, SZ - Česko, Z - Rakúsko, J - Maďarsko, V – Ukrajina

Prírodné pomery: - povrch SR je pomerne hornatý - Pohoria sa tiahnu severom Slovenska a postupne sa znižujú smerom na juh.  Pohoria a nížiny SR patria do oblasti Karpát a Panónskej panvy .          Nížiny:  Záhorské nížina, Podunajská a Východoslovenská nížina                                                      Pohoria: Tatry, Nízke Tatry, Malá Fatra, Veľká Fatra, Kremnické vrchy, Slovenské Rudohorie, Biele Karpaty, Vihorlat, Slovenský raj....                                                                                                                      Podnebie: mierne podnebné pásmo,                                                                                                              Vodstvo: - rieky patria do úmoria Čierneho mora (96%) a úmoria Baltského mora ( 4%) - Čierne more: Dunaj, Váh, Tisa, Odra, Hron, Nitra, Orava, Ipeľ - Baltské more: Dunajec, Poprad - jazerá - väčšina ľadovcového pôvodu :  plesá v Tatrách - vodné nádrže: Liptovská Mara, Oravská priehrada, Zemplínska šírava, Sĺňava, Kráľová... - množstvo minerálnych a termálnych prameňov .               Ochrana prírody : - 9 NP : Najväčší a najstarší TANAP , NAPANT, PIENAP, Malá Fatra, Slovenský raj, Slovenský kras, Poloniny...

UNESCO : jaskyne Slovenského krasu, pralesy Vých. Karpát, Vlkolínec, Spišský hrad, Banská Štiavnica . Hospodárstvo: - poľnohospodárstvo: - pestuje sa pšenica, zemiaky, raž, jačmeň, zelenina, ovocie, cukrová repa, vinič - chová sa hovädzí dobytok, ošípané, hydina

Priemysel: - najvýznamnejšie Výroba energie ( tepelné, jadrové a vodné elektrárne)                 hutníctvo ( spracovanie kovov), strojárstvo ( výroba automobilov), spracovanie dreva a výroba papiera.

 Najväčšie mestá: Bratislava, Košice, Prešov, Žilina, Nitra, Banská Bystrica, Trnava, Martin, Trenčín, Poprad..