Mgr. Mária Poľašková


Štáty bývalej Juhoslávie

1. SLOVINSKO

-rozloha: 20 tis km² ,  počet obyvateľov: 2 mil

-hlavné mesto : Ľubľana

- Je najrozvinutejší štát bývalej Juhoslávie

-poloha:

leží v SZ časti Balkánskeho polostrova

Povrch:

- je prevažne hornatý- Julské Alpy, Karavanky a krasové pohorie Kras

Podnebie:

-je mierne s prechodom na subtropické

-má malý prístup k Jadranskému moru

-Najvýznamnejšími riekami sú: Sáva a Dráva

-Jazerá sú ľadovcového pôvodu, najvýznamnejšie je: Bledské jazero

-Slovinsko patrí medzi  najzalesnenejšie krajiny Európy

Poľnohospodárstvo:

 prevažuje ŽV: chov hovädzieho dobytka

Priemysel:

strojársky, elektrotechnický, drevospracujúci a chemický priemysel

-Najvyspelejšími mestami sú hlavné mesto Ľubľana a mesto Maribor, najväčším prístavom je Koper a Portorož.

-Postupne krajine umožňuje krásna príroda, dobré služby a historické pamiatky rozvoj cestovného ruchu 

Čím je známe:

Minerálna voda RADENSKA, elektronika GORENJE, autobusy TAM, vyšľachtené  kone -LIPICANY,  Škocjanska a Postojna jaskyňa -najznámejšie na svete, lyžiarske strediská -Krajnska Gora.

 

 

2. CHORVÁTSKO

-rozloha:  56 tis km²,   počet obyvateľov: 4 mil

-hlavné mesto: Záhreb

-pobrežie :

veľmi členité  s prístupom k Jadranskému moru, tvorí množstvo ostrovov, medzi najväčšie patria Krk,  Brač, Korčula, Rab, Hvar, Cres, Pag, Vis, ...

-Pobrežie Chorvátska sa nazýva Dalmácia , ostrovy Dalmácke

-Povrch:

Sever je prevažne nížinatý, pobrežím sa tiahnu Dináre

-Podnebie:

- na pobreží je subtropické, smerom do vnútrozemia sa mení na mierne prechodné s veľkými rozdielmi teplôt medzi letom a zimou

-významné rieky: Dunaj, Sáva a Dráva → výroba elektrickej energie

Poľnohospodárstvo:

obilniny, cukrová repa, kukurica, na pobreží subtropické plodiny: citrusy, olivy a figy

-priemysel:

 1. Hutnícky (výroba hliníka s bauxitu)
 2. Strojársky (výroba lodí)
 3. Potravinársky
 4. Farmaceutický

 

-obyvateľstvo:

-väčšinu  tvoria Chorváti, na severe žije početná menšina Srbov

-Hlavné mesto : Záhreb -  leží v centrálnej časti a je priemyselným mestom

-Najväčším prístavom je Rijeka, ďalšie prístavy: Split, Dubrovník, Pula

-Cestovný ruch patrí medzi najvýznamnejšie odvetvia chorvátskeho hospodárstva

-Turisti navštevujú krajinu kvôli prírodným krásam, historickým pamiatkam, letnej turistike

-Čím je známe:

-krásne pláže,  významnými mestami sú: Split, Zadar,  Pula,  Šibenik, Dubrovník, Plitvické jazerá - natáčal sa tu film Winnetou, vodopády Krka.

 

 

3. SRBSKO

-je najväčší štát bývalej Juhoslávie

rozloha:  88 tis km²počet obyvateľov:  10 mil

-hlavné mesto: Belehrad  je priemyselným centrom

-povrch: nížiny, pohorie - Dináre (nad 2000 m)

-vodstvo:  Dunaj, Tisa, Sáva, Morava

-nemá dostatok nerastných surovín - chýbajú zásoby najmä palív, ťaží sa meď, magnezit, hnedé uhlie

-poľnohospodárstvo:

 obilniny, ovocie, zelenina, vinič  , chovajú hovädzí dobytok, ošípané

-priemyselné centrá sú: Niš, Kragujev

-súčasťou Srbska je autonómna oblasť:

 1. VOJVODINA -má pestré národnostné zloženie ( Srbi, Maďari, Chorváti, Slováci)→ centrom je Novi Sad
 2. KOSOVO -

Čím je známe:

Novak  Djokovič  a Jelena  Jankovičová - tenisti, mäsové jedlá - ražniči, čevabčiči, a pleskavica

Nikola Tesla -bol geniálny fyzik  srbského pôvodu, vynálezca a konštruktér mnohých elektrických

strojov a prístrojov, bol vynálezcom rádia.

    Kosovo

 • Hlavné mesto:  Priština ( 600 000 obyv.)
 • Rozloha:  10 887 km2
 • Počet obyvateľov:  2 100 000 (odhad)
 • Štátne zriadenie:  republika (17.2.2008)
 • je územie na Balkánskom polostrove, ktoré v roku 2008 vyhlásilo samostatný štát, ktorý niektoré štáty uznávajú, iné nie  (a preto Kosovo naďalej považujú za súčasť Srbska tak ako tomu bolo do roku 2008). Slovensko Kosovo považuje za súčasť Srbska.

 

 

4. ČIERNA  HORA

-rozloha:  14 tis km²,  počet obyvateľov:  700 tisíc

-hlavné mesto: Podgorica

-poloha:  -má malý prístup k moru

-povrch:  je hornatý - Dináre

poľnohospodárstvo:  pšenica, kukurica, tabak, ovocie, zelenina

-najvýznamnejšia je tu dopravná železničná trať z prístavu BAR do BELEHRADU

Čím je známa:

-na pobreží pri Boke Kotorskej je oblasť kde spadne najväčšie množstvo zrážok za rok v Európe

-Cestovný ruch sa rozvíja, je rajom dovolenkárov.

 

 

5. BOSNA A HERCEGOVINA

-rozloha: 51 tis km², -počet obyvateľov:  4 mil

-hlavné mesto: Sarajevo

-poloha:  -má len malý prístup k moru-20 km

-povrch:  -je hornatý štát, na S je  nížina , tečie tu Sáva s prítokmi

-podnebie: -je subtropické, vo vnútrozemí mierne

-lesy pokrývajú 40%

zemiaky, jačmeň, zelenina, ovocie - jablká, slivky

-priemysel: -hutnícky --potravinársky a strojársky

-má veľké zásoby: uhlia, železnej rudy, bauxitu

-hospodárstvo bolo poškodené v 20.stor. v dôsledku občianskej vojny

-obyvateľstvo: je veľmi pestré: Srbi -pravoslávni, Bosniaci - moslimovia, Chorvát i- katolíci

Mestá:  Zenica, Tuzla, Banja Luka

Čím je známa:

ZOH 1984-Sarajevo,r.1914 bol spáchaný atentát na následníka rakúsko-uhorského trónu.

 

6. MACEDONSKO

-   hlavné mesto Skopje

-   rozloha:  26 tis km²,     počet obyvateľov:  2  mil,

-   republika (od r. 1991),

-   hornatá krajina (viac ako 1/3 pokrývajú lesy),

-   68 % obyvateľstva tvoria Macedónci a 22 % tvoria Albánci, Turci 4%

    -  mnohonárodnostný  štát

-   67 % obyvateľstva sa hlási k pravoslávnym a 30 % v moslimom,

-   má bohaté náleziská železnej rudy,

-   veľkým lákadlom je Ochridské jazero,

-   hospodárstvo je pomerne zaostalé – skromná strojárska výroba,

        - priemysel – spracúvajú najmä poľnohospodárske produkty (potraviny, textil, tabak).