Mgr. Mária Poľašková


Poľsko

- patrí do strednej Európy - prímorská krajina, rozloha:  313 000 km², počet obyvateľov: 40 mil. Hlavné mesto: Varšava (1,7 mil)
 
 - Hranice: tvorí 7 štátov a Baltské more, Rusko, Litva, Bielorusko, Ukrajina, Slovensko, Česko, Nemecko.
 
Povrch: tvoria prevažne nížiny a pahorkatiny - pohoria: TATRY (Rysy 2 500 m), Beskydy, Krkonoše - nížiny: Sliezska, Mazovská, Štetínska, Veľkopoľská - Pahorkatiny: Mazúrska jazerná p. , Pomoranská jazerná p. - na pahorkatinách množstvo jazier ľadovcového pôvodu.
- Vodstvo: takmer všetky rieky patria do úmoria BALTSKÉHO MORA - Visla - splavná, prechádza hl. mestom - Odra - splavná, - ďalšie: Narew, Bug, ... - jazerá: na pahorkatinách - ľadovcového pôvodu, + pleso v Tatrách - Morské oko.
-pôdy : úrodnejšie najmä v nížinách a pahorkatinách
  Hospodárstvo: - poľnohospodárstvo: - pestuje sa: obilniny, pšenica, raž, zemiaky, zelina, cukrová repa, ľan - chov: hovedzieho dobytka, ošípané, hydina, rybolov - ťažba  - Čierne uhlie - Hornosliezska panva - Žel.ruda, zinok, Hnedé uhlie, rašelina, kamenná soľ ( Velička) - priemysel: sústredený v oblasti Hornosliezskej panvy - hutnícky: Katowice
Strojárky: Varšava, Vroclav, Poznaň - Lodenice: Gdansk, Štetín, Gdynia -prístavy.  Chemický: Lodž, Plock - tradičný priemysel ( potr., text..), energetický priem.
95% veriacich katolíkov (pápež Ján Pavol II. bol Poliak)
Mestá: Varšava, Krakow, Lodž, Poznaň, Wroclaw, Katovice, Gdynia, Gdaňsk, Štetín.
Hornosliezská konurbácia: okolo mesta Katovice - veľké sústredenie obyvateľov a priemyslu (hutníctvo a baníctvo)
Osobnosti: Mikuláš Koperník, Mária Curie-Sklodowská.