Mgr. Mária Poľašková


Vodstvo Afriky

Rieky z Afriky odtekajú do Atlantického oceána a Indického oceána - voláme to úmoria. No niektoré územia sú bezodtokové - voda sa stráca na pevnine, alebo vteká do jazier (rieka Okavango). K úmoriu Atlantického oceána patrí aj úmorie Stredozemného mora, kde sa vlieva aj najdlhšia rieka Afriky - Níl (má 6 650 km). Vzniká spojením Bieleho (Kagera, Viktóriino jazero) a Modrého Nílu (jazero Tana, Etiópska vysočina), ktoré od mesta Chartúm tvoria jednu rieku. Do Atlantiku sa vlievajú rieky Senegal, Gambia na západe. Do Giunejského zálivu tečú rieky Volta a Niger (4 200 km). Rieka Kongo           (4 700 km) preteká hustými dažďovými lesmi, kde je veľa zrážok, je druhou najvodnatejšou riekou na Zemi. Má stále dostatok vody v koryte. Na juhu je to rieka Orange
Do Indického oceána sa vlievajú kratšie rieky Zambezi a Limpopo.
Na riekach vznikli na zlomoch a terénnych stupňoch vodopády a riečne kaskády. Medzi najkrajšie a najznámejšie patria Viktóriine vodopády na rieke Zambezi. Ďalšie jazerá sa rozkladajú najmä vo Východoafrickej priekopovej prepadline, sú Tanganika (najhlbšie), Malawi, Rudolfovo (Turkana), Albertovo, Kivu. Z povrchu pomaly mizne najväčšie jazero na Sahare - Čadské, ktoré leží v bezodtokovej oblasti.
Okrem veľkých jazier sú v Afrike postavené aj veľké priehrady. Najznámejšie: Asuánska na Níle, Kariba na Zambezi a Volta na Volte.
Pre obyvateľov je veľmi významná podzemná voda. Na Sahare na miestach s prameňmi podzemnej vody vznikli oázy a tam je možný život ľudí. Z času na čas sa po prudkých dažďoch vypĺňajú vodou aj vyschnuté korytá občasných riek, ktoré sa nazývajú vádí