Mgr. Mária Poľašková


Južná Afrika

Najmenšia oblasť Afriky zaberá jej najjužnejšiu - zúženú časť. Tak ako osou severnej Afriky je obratník Raka, strednej rovník, tak osou južnej je obratník Kozorožca. Oblasť je rozlohou taká veľká ako Európa bez Ruska. Na východe a juhovýchode ju obmýva Indický oceán a na západe a juhozápade Atlantický oceán. Pobrežie nemá veľké zálivy ani polostrovy. V Indickom oceáne, oddelený Mozambickým prielivom, leží najväčší ostrov Afriky - Madagaskar.
V južnej Afrike sa nachádzajú tieto štáty: Angola, Zambia, Malawi, Mozambik, Namíbia, Botswana, Zimbabwe, Juhoafrická republika, Lesotho, Svazijsko, Madagaskar.
PRÍRODA: Je veľmi pestrá. Územie má tvar panvy, ktorej okraje tvoria pohoria a vyvýšeniny na pobreží oceána. Stred vypĺňa zníženina okolo rieky Okavango, je to bezodtoková oblasť. Veľkú časť krajiny tvoria púšte Kalahari (vnútrozemská, leží v pánve Kalahari) a Namib (na pobreží, prezývaná diamantová). Tá vznikla pôsobením studeného morského Benguelského prúdu. Vzduch vanúci od oceánu sa nad teplejšou pevninou ešte otepľuje, pritom vysúša, a tak vznikla veľmi suchá krajina pozdĺž pobrežia.
Najpríjemnejšie podnebie má východná a južná časť oblasti. Je tam subtropické podnebie, rastlinstvo a živočíšstvo. Východnú časť ešte ovplyvňuje aj vlhký, letný monzún, ktorý prináša zrážky. Ročné obdobia v južnej Afrike sú opačne ako u nás. Leto je v decembri až marci.
Najvyššie pohorie Dračie vrchy sú vyššie ako naše Karpaty. Vysoké pohorie sa tiahne aj stredom Madagaskaru. Najvodnatejšie rieky Limpopo a Zambezi tečú do Indického oceána. Na Zambezi sú najkrajšie vodopády Viktóriine. Najväčšie jazero oblasti sa volá tak ako štát Malawi. Práve v tejto oblasti sa tiahne Východoafrická priekopová prepadlina. Rastlinstvo a živočíšstvo pripomína krajinu saván a tiež je tu púštna krajina. Osobitne zaujímavú prírodu má Madagaskar (napríklad baobaby a lemury).
OBYVATEĽSTVO: Aj keď má južná Afrika najmenej obyvateľov, žije tam 30-krát viac obyvateľov ako na Slovensku. Ľudia žijú najmä v južnej a juhovýchodnej časti s príjemnejším podnebím. Vyraástli tam najväčšie a najmodernejšie mestá Afriky: Johannesburg, Kapské Mesto, Pretória, Harare či Maputo. V mestách žije menej obyvateľov ako na vidieku. Pri veľkomestách sa rýchlo rozrastajú štvrte chudobných prisťahovalcov z vidieka. Na dorozumievanie sa používa množstvo jazykov, k najpoužívanejším patria: angličtina, portugalčina a početné domáce jazyky a afrikánčina. V minulosti sa v Juhoafrickej republike (skrátene JAR) prejavoval nebezpečný rasizmus.
HOSPODÁRSTVO: Rozvoj v tejto oblasti nastal postupne po prisťahovaní európskych prisťahovalcov, predovšetkým v JAR. Tá je celkovo najrozvinutejším štátom Afriky. Máveľké nerastné bohatstvo - zlato a diamanty. Pestuje subtropické ovocie a chová dobytok. Má najrozvinutejšiu priemyselnú výrobu, kvalitné cesty, železnice. Ostatné štáty sú chudobné. Najviac turistov prichádza na safari a do JAR.