Mgr. Mária Poľašková


Stredná Afrika

Oblasť okolo rovníka sa nazýva stredná alebo aj centrálna Afrika. Rozprestiera sa od Zeleného mysu po mys Hafún. Na západe ju obmýva Guinejský záliv a na východe vybieha najväčší polostrov Somálsky. Dlho to bola neznáma a najmenej dostupná časť. V súčasnosti sa v strednej Afrike nachádza dohromady 29 štátov.
PRÍRODA - rozlohou je stredná Afrika približne taká veľká ako Európa. Žije tu približne 500 miliónov obyvateľov. Je to najpestrejšia časť Afriky. Na severe zasahuje okraj Sahary. Najrozsiahlejším pohorím je Etiópska vysočina. Na západe sa do Atlantického oceána vlievajú veľké africké rieky - Kongo, Niger a Volta. Nachádza sa tam aj vysoká sopka Kamerunský vrch v Adamouskej vysočine. V oblasti dažďových pralesov zaberá najväčšiu časť Konžská panva. Smerom na východ sa povrch dvíha. Rozkladajú sa tam náhorné plošiny a vysoké pohoria - Kilimandžáro, Keňa, Ruwenzori. Povrch spestrujú veľké jazerá vo Východoafrickej priekopovej prepadline: Tanganika (druhé najhlbšie na svete), Eduardovo, Albertovo, Tana, Rudolfovo. V strednej Afrike pramení najdlhšia africká rieka - Níl. V Džibutsku leží najnižší bod Afriky - Asalská preliačina. V oblasti sa striedajú podnebné pásma od veľmi suchého až po veľmi suché tropické je tam najpesatrejšie rastlinstvo a živočíšstvo.
OBYVATEĽSTVO - Oblasť sa vyznačuje najvyšším pribúdaním (prírastkom) obyvateľstva. V niektorých štátoch - Nigéria, Etiópia - pribudne ročne milión obyvateľov. Ležia tu aj najhustejšie zaľudnené štáty - Burundi a Rwanda - pri jazerách. V mestách žije najnižší počet ľudí viac ich žije na vidieku. Chovajú dobytok, kozy a obrábajú pôdu. Je tu nedostatok dobrej pitnej vody. Najväčšie mestá v oblasti sú: Lagos, Kinshasa, Nairobi, Mombasa, Dakar. Niektoré štáty si založili nové hlavné mestá: v Nigérii Abuja, V Tanzánii Dodoma a v Pobreží Slonoviny Yamoussoukro. Národnostne, nábožensky aj rasovo je stredná Afrika veľmi pestrá. Žijú tu obyvatelia čiernej - ekvatoriálnej rasy ale malú časť tvoria aj prisťahovalci z Európy a Indie. Z jazykov sa používa angličtina, portugalčina a francúzština. Z domácich jazykov je to hauština, bantuština a swahilčina. Z vierovyznaní sú zastúpené krasťanstvo, kmeňové a islam.
HOSPODÁRSTVO - Najľudnatejším štátom je Nigéria (má 135 mil. ob.), ďalšie Keňa, Tanzánia, Ghana, Senegal, Konžská demokratická republika. Hospodársky je stredná Afrika najzaostalejšou časťou Zeme. V niektorých štátoch sa dožívajú len 40 rokov - v Libérii, Sierra Leone a Stredoafrickej republike. Školstvo a zdravotníctvo sú slabo rozvinuté. Mnohé štáty závisia len od úrody plodín, ťažby nerastov či vývozu vzácneho dreva. Na vývoz sa pestuje kakao, káva, podzemnica olejná, korenie, tropické ovocie. Ťaží sa tu ropa, zemný plyn, zlato. V Somálsku sa vyskytuje novodobé pirátstvo.
Najviac navštevovanou časťou je pobrežie Indického ocaánu - Keňa,  Tanzánia. Je tu veľa národných parkov (Serengeti, Tsavo) a safari parkov.