Mgr. Mária Poľašková


Rastlinstvo a žívočíšstvo Afriky

Podobne ako podnebie, aj rastlinstvo a živočíšstvo je rozšírené v pásmach rovnomerne rozložených od rovníka - na sever a juh.  Na severe pri Stredozemnom mori je krajina subtropického rastlinstva. Najzelenejšie sú oblasti kde najviac prší. Pre subtropickú krajinu sú typické citrusové rastliny (citróny, pomaranče, mandarinky, grepfruity...), olivy, vinič, bavlník, korkový dub. Zo živočíšstva to žijú hlodavce, ťavy, somáre, kozy. Pôda je škoricová, úrodná. 
Pri obratníkoch je rastlinstvo a živočíšstvo Afriky veľmi skromné. Rozšírené sú tu púšte a polopúšte, ktoré vyhovujú teplomilným a suchomilným druhom. Rastliny vyklíčia len zriedkavo, keď v púšti zaprší. Zo živočíchov tu prežijú surikaty, hady, štrkáče, škorpióny, fenek. Na miestach s podzemnou vodou vznikli oázy - zelené ostrovy púšte, ktoré vyhľadávajú karavány. Žije tu málo ľudí, pestujú palmu datľovú, citrusy, figy, obilie, zeleninu. Sahara sa rozširuje smerom na juh do pásma, ktoré voláme Sahel. V pásme Sahelu je viac zrážok, napriek tomu tu niekedy vypukajú nočivé suchá a ľudia tu trpia hladomormi.
Južnejšie krajina prechádza do pásma trávnatých oblastí, ktoré voláme savany. Afrika má najkrajšie savany na Zemi a sú dostatočne rozvinuté na oboch pologuliach, ale najmä na východe aj vo vyšších nadmorských výškach. Savana uživí početné stáda živočíchov: zebry, byvoly, antilopy. levy, hrochy, nosorožce, žirafy, leopardy, hyeny. Žijú tu v celých stádach. Stromy sú to zriedkavé. Najviac akácie a baobaby. Pôda je červenozem.
 S pribúdajúcimi zrážkami sú tropické lesy husteršie a prechádzajú do dažďových pralesov okolo rovníka. Najznámejší je Konžský dažďový prales. Pralesy sú domovom najpestrejšieho rastlinstva a živočíšstva na Zemi. Les rastie v typických poschodiach: vysoké stromy, kroviny a bylinné poschodie - najnižšie. Na zem sa takmer nedostáva svetlo. Žijú tu ľudoopy, krododíly, plazy, hady, vtáctvo, opice, hmyz, papagáje. Pestujú sa banánovníky, kaučukovníky, palma olejná, kokosová, ryža, vzácne dreviny (mahagon, eben). Pôda je červenozemná, hlboká a málo úrodná.
Príroda Afriky si zaslúži osobitnú pozornosť. Vzniklo tam mnoho národných parkov a rezervácií pre divoko žijúce zvieratá, ktoré môžu ľudia pozorovať v safari parkoch. Medzi najznámejšie národné parky patria: Serengeti, Tsavo, Krugerov, Etoša, Ngoro-ngoro, Masi Mara.