Mgr. Mária Poľašková


Obyvateľstvo a sídla Afriky

V Afrike žije viac ako 1 miliarda obyvateľov. Je to druhý najvyšší počet obyvateľov po Ázii. Obyvateľov stále rýchlo pribúda - najrýchlejšie na svete. V Afrike žije najvyšší počet detí a najmenej starších obyvateľov. Preto možno Afriku označiť ako kontinent mladých.
Rýchly nárast počtu obyvateľov však spôsobuje aj veľa problémov. Afrika nevyprodikuje dostatok poptravín, preto v mnohých oblastiach trpia obyvatelia hladom.
Aj školy sú nedostatočne vybudované. Veľa detí, ale aj dospelých nevie čítať a písať, sú negramotní.
Problémom je aj slabo vyspelé zdravotníctvo a liečba chorých i prevencia proti chorobám.
Afrika nie je rovnomerne obývaná. V rozmiestnení sú veľké rozdiely. Veľmi husto sú zaľudnené sú pobrežné oblasti na miestach s príjemnou klímou, brehy riek a jazier. Najmenej obyvateľov majú horúce a suché púšte a husté dažďové pralesy. Najviac osídlené sú savany a subtropické oblasti.
V mestách žije v Afrike najmenší počet obyvateľov na Zemi. Dvaja z troch Afričanov žijú na vidieku. Chovajú zvieratá, pracujú na poli, vyrábajú remeselné výrobky (kožené, železné, tkané...).
Najznámejšie sú starobylé - historické mestá: Káhira, Alexandria, Tunis, Tripolis na severe. Moderné veľkomestá ako Pretória, Johannesburg, Kapské Mesto sú v Juhoafrickej republike na juhu.
Ďalšie veľkomestá sú: Kinshasa, Lagos, Dakar, Nairobi, Addis Abeba a ďalšie. Podobne ako na iných svetadieloch, aj tam vyrastajú pri veľkomestách chudobné štvrte - slumy, napr. v Nairobi, v Mombase, v Chartúme - sťahujú sa tam najmä obyvatelia z chudobného vidieka za prácou a zárobkom.
Afrika je svetadiel protikladov. Hoci sa niekedy označuje ako "čierny svetadiel", nie je to úplne správne. Na severe Afriky prevláda biela - europoidná rasa. Žijú tu Arabi, Berberi, Tuarégovia, ktorí patria k bielej rase. Južne pod Saharou prevláda už čierna - ekvatoriálna rasa. A málo obyvateľov patrí k žltej - mongoloidnej rase.
V Afrike žije veľký počet národov a hovorí sa mnohými jazykmi. Po kolonizátoroch ostali európske jazyky: francúzština, angličtina, portugalčina, španielčina, nemčina , taliančina či holadčina. Na severe sa najviac používa arabčina. Medzi domáce jazyky patria: swahilčina, hauština, bantuština, afrikánčina a pod.
K problémom patria aj náboženské spory, národnostné spory, vojnové konflikty. Náboženské vierovyznanie je tiež pestré. Na severe prevláda islam. Kresťanstvo na juh od Sahary a na celom území žijú vyznávači tradičných afrických prírodných náboženstiev (šamani).