Mgr. Mária Poľašková


Vodstvo Afriky

A) Rieky

- územie Afriky patrí do úmoria:

1. úmorie Atlantického oceánu

a) - rieky – Senegal, Gambia, Volta, Niger, Kongo

- Kongo – 2.najvodnatejšia rieka sveta

b) úmorie Stredozemného mora – do tohto mora ústi mohutnou deltou rieka Níl (druhá ? najdlhšia rieka sveta); vzniká sútokom Bieleho a Modrého Nílu

2. úmorie Indického oceánu - rieky: Zambezi (Viktórine vodopády), Limpopo

3. bezotokové oblasti

a) Sahara aj s Čadskou panvou

b) územie pozdĺž Východoafrickej priekopovej prepadliny

c) na J panva vyplnená púšťou Kalahari – povodie rieky Okavango

- sú to územia, z ktorých rieky neodvádzajú vodu do oceána, ale ústia do jazera, prípadne tieto rieky vysychajú

- občasne tečúce rieky v Afrike sa nazývajú vádí

B) Jazerá

- v Afrike sa nachádza veľa jazier

- Viktóriino jazero – najväčšie jazero Af. (3.m vo svete)

- Tanganika – najhlbšie jazero Af. (2.najhlbšie jazero sveta)

- Ďalšie jazerá v oblasti Východoafrickej priekopovej prepadliny: Malawi, Rudolfovo jazero (Turkana), Kivu a iné

- Významné i Čadské jazero – postupne vysychá

C) Umelé vodné nádrže

- najznámejšie Násirovo jazero/Asuánska priehrada (na Níle) a Kariba (na Zambezi)

D) Podzemná voda

- významná najmä v púštnych oblastiach

- na miestach s prameňmi podzemnej vody vznikli oázy