Mgr. Mária Poľašková


Stredná Afrika

- oblasť okolo rovníka

- v oblasti sa nachádza 29 štátov

- najľudnatejší štát Afriky = Nigéria (135 mil.ob)

- najhustejšie zaľudnený štát Afriky = Rwanda (380 obyv/km2)

- najmladší štát oblasti. = Eritrea

Obyvateľstvo

- Žije tu vyše polovica obyvateľstva svetadiela; v tejto oblasti obyvateľstvo najrýchlejšie pribúda

- Najhustejšie zaľudnené oblasti pri pobreží oceánov, riek a jazier

- V mestách strednej Afriky žije najmenší podiel obyvateľstva na Zemi; v tejto oblasti prevláda vidiecky spôsob života

- Stredná Afrika sa vyznačuje rôznorodým náboženským, národnostným a rasovým zložením.

Hospodárstvo

- Hospodársky je stredná Afrika najzaostalejšou oblasťou sveta

- Dominuje pestovanie poľnohospodárskych plodín, ťažba surovín a ťažba dreva

- Najvýznamnejšími tovarmi na vývoz sú kakao, káva, ovocie, vzácne tropické drevo, zlato,

- Najvýznamnejšími tovarmi na vývoz sú kakao, káva, ovocie, vzácne tropické drevo, zlato, ropa, zemný plyn

- Rozvoj oblasti brzdia rozpory medzi kmeňmi či národnosťami, ale aj náboženské rozdiely

- Najnavštevovanejšou časťou strednej Afriky je pobrežie pri Indickom oceáne

- V Keni, Tanzánii – safari parky