Mgr. Mária Poľašková


Rastlinstvo a žívočíšstvo Afriky - vegetácia

šírkové rastlinné pásma v Afrike:

1. Dažďové lesy

v oblasti okolo rovníka

2. Tropické lesy

na sever a juh od dažďových lesov, 

striedajú sa tu obdobia sucha a dažďa

3. Savany

trávnaté krajiny teplého p.p. so skupinami stromov alebo osamotenými stromami (baobaby, akácie)

žijú tu bylinožravce (zebry, byvoly, antilopy, pakone, slony, žirafy), vtáky, mäsožravce (levy, gepardy, hyeny), hmyz

4. Púšte

v najsuchších oblastiach (Sahara, Namíb, Kalahari)

miesta v púšťach, kde sa vyskytuje podzemná voda – oáza

púšte sa v súčasnosti rozširujú

Sahel – oblasť kde sa Sahara rozširuje na úkor saván

5. Subtropické krajiny

v subtropickom p.p.

pre túto oblasť charakteristické citrusy, olivy, vinič

 podľa nadmorskej výšky

výšková stupňovitosť rastlinstva sa prejavuje najmä vo vysokých pohoriach

v Afrike veľa národných parkov; najznámejší Serengeti, Tsavo, Krugerov NP a ďalšie