Mgr. Mária Poľašková


Podnebie Afriky

Afrika je najteplejší kontinent

Takmer celá leží v teplom pásme, iba najsevernejšie a najjužnejšie časti sa rozprestierajú v subtropickom  

zrážky sú v Afrike nerovnomerne rozmiestnene:

najmenej zrážok (tropické suché podnebie):

A)v oblasti obratníka Raka => suché SV pasáty z Ázie => púšť Sahara

B)v oblasti obratníka Kozorožca JZ pobrežie obmýva studený Benguelský prúd => púšť Namib; Dračie hory zachytávajú vlhké JV pasáty => púšť Kalahari

 

Najviac zrážok ( tropické vlhké/rovníkové podnebie):

C)Oblasť Guinejského zálivu a Konžskej panvy, oblasť okolo rovníka - denne tam prší

D) JV pobrežie Afriky - Dračie vrchy zachytávajú vlahu z Indického oceánu, ktoré prinášajú JV pasáty

Na sever a juh od rovníka sa v teplom podnebnom p. striedajú (v závislosti od vrcholenia Slnka) obdobia dažďov s obdobiami sucha – oblasť strednej a vých. Afriky - pásmo medzi suchými a vlhkými oblasťami

V subtropickom podnebnom pásme sú horúce a suché letá a mierne a daždivé zimy

V pohoriach sa podnebie mení s narastajúcou nadmorskou výškou – ubúda teplota a pribúdajú zrážky.