Mgr. Mária Poľašková


Obyvateľstvo a sídla

Počet obyvateľov = 1 miliarda (2m.po Ázii)

Obyvateľov rýchlo pribúda – najrýchlejšie zo všetkých svetadielov = kontinent mladých

S rýchlym nárastom obyvateľstva súvisia problémy:

a) nedostatočná výživa, hlad

b) nízka vzdelanosť

c) slabo vyspelé zdravotníctvo

Rozmiestnenie obyvateľstva

a) husto osídlené oblasti – pozdĺž pobrežia, okolie riek a jazier; osídlené najmä oblasti subtropickej krajiny a saván

b) riedko osídlené oblasti – púšte, dažďové lesy

- v Afrike žije väčšia časť obyvateľov na vidieku; má najnižší podiel mestského obyvateľstva na svete

- historické mestá – Káhira, Alexandria, Tunis, Tripolis

- moderné mestá – Pretória, Johanesburg, Kapské mesto a iné

- v okolí mnohých miest štvrte chudobných

Rasy:

a) ekvatoriálna – najpočetnejšia; na juh od Sahary

b) europoidná – tvorí 1/3 obyv.; na severe Afriky

c) mongoloidná – malá časť obyv. Afriky

- v Afrike žije veľký počet národov a hovorí sa tu mnohými jazykmi; v mnohých krajinách úradným jazykom jazyk bývalých kolonizátorov