Mgr. Mária Poľašková


Južná Afrika

- najmenšia oblasť Afriky; zaberá najjužnejšiu časť

- osou južnej Afriky je obratník Kozorožca

- štáty: Angola, Botswana, Juhoafrická republika, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mozambik, Namíbia, Svazijsko, Zambia, Zimbabwe.

Obyvateľstvo

- južná Afrika má najmenej obyvateľov

- najvyššia hustota zaľudnenia na J a JV

- tu i najväčšie a najmodernejšie mestá: Johanesburg – JAR ,Kapské Mesto – JAR ,Pretória – hl.mesto JAR

- Pri veľkomestách tak ako i v iných častiach Afriky štvrte chudobných

- V minulom storočí sa v JAR prejavoval rasizmus a aparteid.

Hospodárstvo

- JAR – hospodársky najrozvinutejší štát svetadiela

- Jej hospodárstvo sa zakladá na ťažbe nerastných surovín (zlato, diamanty), poľnohospodárstve, najmä však na priemysle (stroje, dopravné prostriedky)

- V roku 2010 sa v JAR uskutočnili majstrovstvá vo futbale

- Ostatné krajiny Južnej Afriky málo vyspelé.