Mgr. Mária Poľašková


Hospodárstvo Afriky

Afrika je najchudobnejší svetadiel napriek obrovskému bohatstvu prírodných zdrojov.

Tieto často skôr využívajú mimoafrické nadnárodné spoločnosti

nerastné suroviny:

- ropa, zemný plyn: sever Afriky (Líbya, Alžírsko) a oblasť Guinejského zálivu (Nigéria)

- drahokamy a diamanty: oblasť juhu Afriky, Guinejského zálivu, Konžskej panvy

les:

- jeho rozloha v mnohých krajinách rýchlo ubúda - ťažba dreva, získavanie pôdy pre poľ.

HOSPODÁRSTVO

1. Poľnohospodárstvo

a) plodiny na vývoz – kakao, podzemnica olejná, káva, bavlna, citrusy, koreniny, citrusy, mango, ananásy, banány

b) domáca spotreba – proso, bataty, ryža

2. Priemysel

- slabo rozvinutý; najpriemyselnejšie oblasti – juh Afriky a severné pobrežie Afriky

3. Služby – najslabšie rozvinuté spomedzi všetkých svetadielov